ملت بزرگ‌ آذربایجان ،فعالین آگاه ‌فداکار حرکت ملی و احزاب پیشرو آذربایجان

همانطور که میدانید در هفته ششم مبارزات همگانی در آذربایجان و ایران، خطوط و شرایط مبارزات مردم وارد جبهه های مشخص تری می شود که یکی از این جبهه های پر رنگ و پیشرو جبهه مبارازاتی ملی -دمکراتیک آذربایجان می‌باشد .

حدیث‌ نجفی، جواد حیدری و پرچم مبارزات ملی آذربایجان جنوبی در داخل و خارج به عنوان درخشان ترین سمبل های ملت تورک نقش اساسی در تعیین، تعمیق و تقویت بزرگ‌ترین و مدنی ترین جبهه ضد دیکتاتوری و مردمی کل جغرافیای ایران بازی می‌کنند. در این میان جریان ضد دمکراسی، ضد تنوعات ملی-اتنیکی -جنسیتی تلاش وافری برای مخدوش کردن چهره و سمت جبهه دمکراتیک آذربایجان خصوصا حرکت ملی آذربایجان را درپیش‌ گرفته است. برای خنثی سازی تمام تلاش‌های عبث جریانات ضد دمکراتیک و تورکوفوبیک در داخل و خارج ما احزاب آذربایجانی همگام با کل ملت تورک و حرکت ملی آذربایجان و با اساس قرار دادن فراخوان مورخ ۴ آبان فعالین حرکت ملی در داخل که با تظاهرات مردمی گسترده در شهر های آذربایجان تحت شعار محوری #آزادلیق_عدالت_ملی _حکومت از طرف ملت آذربایجان تایید و تصدیق مجدد پیدا کرد؛ در راستای سیاست عملی حضور مردمی در تظاهرات میدانی روزانه در کل شهرهای آذربایجان و برای بزرگداشت چهلم حدیث آذربایجان بار دیگر از همه مردم آذربایجان و حرکت ملی آذربایجان دعوت می‌کنیم با تداوم اعتراضات در کل آذربایجان خصوصا شهر های کرج و تهران به حدیث مبارزات آذربایجان نغمه های آزادیبخش نوینی بخوانند . لذا با حضور گسترده در میدانهای مبارزه خصوصا روزهای ۸ آبان و خصوصاً ۱۲ آبان که توسط خانواده‌های حدیث و جواد اعلام شده است، مراسم چهلم شهدای راه آزادیمان را گرامی خواهیم داشت .

تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان (دیرنیش)

جنبش دانشجویی آذربایجان (آذوح)

حزب دمکرات آذربایجان جنوبی (گآدپ)

حزب مرکزی آذربایجان