آذوح: ساعت ۱۲:۰۰ امروز‌ شنبه‌ ۵ شهریور ماه‌ ۱۴۰۱ عباس لسانی‌ فعال‌ سرشناس حرکت‌ ملی آذربایجان‌ علی‌‌رغم‌ تمدید مرخصی‌اش در تاریخ ۲۲ مرداد امسال و تاکید به استراحت‌ مطلق توسط پزشک معالج‌شان پس از عمل دیسک‌ کمر‌ «اوزون‌ تراپی» و ارائه‌ مدارک‌ پزشکی‌ قانونی به‌ دفتر‌ دادستان‌ اردبیل با‌ قانون‌ شکنی‌ عبدالله‌ طباطبایی‌ دادستان‌ اردبیل‌ و‌ فشار اداره‌ اطلاعات‌ اردبیل، تمدید ۶ ماه‌ مرخصی ایشان لغو‌ شده‌ و‌ امروز راهی زندان‌ مرکزی اردبیل شدند.

روز پنجشنبه‌ ۳ شهریور ۱۴۰۱ علی لسانی فرزند آقای‌ لسانی‌ مدارک اخیر پزشکی را به دادستان اردبیل ارائه نموده و از ایشان خواسته بودند که در راستای نظر پزشکی قانونی اردبیل و متخصصین پزشکی اقدام کنند.

عبدالله طباطبایی دادستان اردبیل نیز اعلام کرده بود: «نامه کمسیون پزشکی قانونی اردبیل به آقای لسانی ارائه نخواهد شد و ایشان بایستی روز شنبه جهت تحمل ادامه حبس به زندان مراجعه کنند

این‌ در‌ حالی است‌ که‌ آقای‌ لسانی‌ روز‌ سه شنبه‌ ۱ شهریور‌ ماه‌ ۱۴۰۱ در‌ بیمارستان‌ ولیعصر‌ شهر‌ تبریز‌ برای‌ بار‌ سوم‌ تحت‌ عمل جراحی‌ بسته «اوزون تراپی» دیسک‌ کمر‌ قرار‌ گرفته‌ بود.

این زندانی‌ سیاسی آذربایجان پیشتر، ۲۰ فروردین و ۳ خرداد امسال نیز در جهت تکمیل روند درمان، تحت درمان اوزون تراپی قرار گرفته بودند، همچنین در تاریخ ۵ اردیبهشت با نظر پزشک معالج‌شان لیزرتراپی و فیزیوتراپی شده بودند.

همچنین لازم به اشاره است دکتر علیرضا رحیمی ممقانی پزشک متخصص معالج آقای لسانی پس از جراحی بسته «اوزون تراپی» دیسک کمر ایشان، طی نامه‌ای تأکید کرده‌اند: "گواهی می‌گردد آقای عباس لسانی بخاطر رادیوکلوپاتی و.... کمری امروز برای تکمیل پروسه درمان تحت معالجه.... نوبت ۳ در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر تبریز قرار گرفت.

ایشان برای تکمیل درمان نیاز به دو هفته استراحت کامل در منزل دارند و توصیه می‌گردد ورزشهای تقویت کمر و آب درمانی بصورت طولانی ادامه دهند. همچنین از انجام کارهای سنگین معاف می باشند."

این فعال حرکت ملی آذربایجان در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ علی‌رغم اینکه تحت جراحی بسته «اوزون تراپی» دیسک کمر در بیمارستان ولیعصر تبریز قرار گرفته بود مقرر شده طی ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه ثنا قوه قضاییه دریافت نمودند، بایستی جهت تحمل ادامه حبس، ظرف مدت ۵ روز در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبیل حضور بعمل رسانند.