آذوح: ژیلا ابراهیمی مربی رقص آذربایجانی و عضو انجمن سوز ساز تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان مرکزی تبریز منتقل شد‌.

به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک»، خانم ژیلا ابراهیمی در ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ به بهانه چند سوال و جواب کوتاه به اداره اطلاعات تبریز برده شده و از آنجا پس از تفهیم اتهام با عنوان اتهامی «نشر تصاویر رقص» به زندان انتقال داده شده است.خانم ابراهیمی فرزند محرم ابراهیمی، استاد رقص آذربایجانی و عضو انجمن سوز ساز تبریز می باشد.