آذوح: همزمان با گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای سرکوب کارگران اعتصاب کننده معدن سونگون ،کوچ اجباری و تخریب خانه های روستائیان کنار معدن سونگون در راستای افزایش محدوده معدنی برای استخراج بیشتر کنسانتره برای شهرهای فارس نشین شروع شده است.

مسولان انتظامی و قوه قضائیه شهرستان ورزقان و حراست معدن سونگون با وجود آنکه زنی به علت شوک وارده شده در حین تخریب خانه ایست قلبی کرده و جانش را از دست می دهد، بدون توجه به او در حال تخریب خانه این زن در راستای اهداف شونیسمی فارس ها می باشند.

تخریب و ویران یک روستا درکنارمعدن سونگون ورزقان   درست در روز اعتراضات کارگران معدن سونگون روستای که باسیاست مافیای معادن آذربایجان به خودی خود ۳۰ ساله که تخریب شده واهالی آن محکوم به سیاست کوچ اجباری شده نیاز به بلدوزر اسرائیلی و قوشون کشی نبود.....

https://t.me/AZOH_qrupu/10087

https://t.me/AZOH_qrupu/10089