آذوح: "ملت آذربایجان چگونه میتواند خاموش باشد؟ "

شامگاه دیروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ، جمعی از فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ با‌ نصب بنر‌ حاوی‌ تصاویر‌ ۱۳ تن از زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی محبوس‌ در‌ زندانهای‌ مختلف ایران و فعالینی که اخیرا به مرخصی اعزام شده اند، در‌ یکی‌ از‌ میادین شهر اردبیل‌ ضمن اعتراض به وضعیت بحرانی اقتصادی که ملت آذربایجان گریبانگیر آن است خاطر نشان کرده اند نماد این عدم سکوت شهدای قیام خرداد ۱۳۸۵ و هزاران زندانی است که طی نزدیک به چهار دهه اخیر در راه رسیدن به این آمال محبوس شده اند.

«ملت آذربایجان چگونه میتواند خاموش باشد در حالی که تک - تک سلولهای هر آذربایجانی مظالم اقتصادی را درک و لمس میکند؟»

عنوان‌ جمله‌ درج‌ شده‌ بر‌ روی‌ بنری‌ است‌ که‌ تصاویر‌ ۱۳ تن‌ از زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجان‌ و کسانی که اخیرا به مرخصی اعزام شده اند از جمله:

«اکبر‌ نعیمی‌ ، علیرضا‌ فرشی، عباس لسانی‌، محمد‌ عینی، رضا واثقی، عباس نیکروان، ایوب شیری، داود شیری، توحید امیر امینی، روزبه پیری، علی واثقی‌ و‌ اکبر جهانی»

روی بنر‌ در یکی از میدانهای‌ پر تردد اردبیل توسط فعالین‌ آذربایجان نقش بسته است.علاوه بر اسامی ذکر شده جعفر اسماعیل زاده نیز روز پنجشنبه ۲۶ خرداد به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

لازم به یادآوریست متن‌ نوشته‌ شده‌ روی‌ بنر‌ اعتراضی بخشی از دفاعیات ارائه شده عباس لسانی فعال سیاسی سرشناس آذربایجانی به دادگاه انقلاب اردبیل در سال ۱۳۸۴ با عنوان " آذربایجان چگونه می تواند خاموش بماند." می باشد.