آذوح: احضار تلفنی فردین مکاریدوست برادر فعال ملی آزربایجان آرش مکاریدوست

اوایل ساعات امروز طی تماس تلفنی اداره اطلاعات با فردین مکاریدوست برادر کوچک آرش مکاریدوست وی را بدون هیچ حکم قضایی به اداره اطلاعات سولدوز فرا می خوانند.

فردین مکاریدوست پس از حضور در اداره اطلاعات سولدوز برای چندین ساعت مورد تهدید، ارعاب و بازجویی قرار گرفته است.

حین بازجویی ایشان را برای راضی کردن برادر بزرگترش آرش مکاریدوست ساکن تورکیه برای برگشتن به ایران تهدید کرده و وعده داده‌اند در صورت بازگشت آرش مکاریدوست به ایران در صورت همکاری او در مورد جرم های صادر شده تخفیف داده خواهد شد. بازجوها گفته‌اند در غیر اینصورت و عدم همکاری با آنها آرش مکاریدوست و خانواده وی را با هر روشی حتی زور و دزدی مجبور به بازگشت به ایران خواهند کرد.

لازم به ذکر است طی سالهای گذشته فعال ملی آرش مکاریدوست به دفعات از طرف عوامل رژیم تهدید به مرگ شده است. وی مسئول تشکل آذوح در تورکیه و همچنین مدیر انجمن پناهندگان آزربایجان جنوبی در تورکیه می‌باشد.