آذوح: محمد عینی فعال ملی آذربایجانی ساکن رشت از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان رشت بسر می برد‌ و مسئولین قضایی و امنیتی از قبول قرار وثیقه صادره و صدور آزادی موقت آقای عینی خودداری می کنند.

نزدیکان این فعال آذربایجانی اطلاع داده اند پرونده وی از دادسرا به دادگاه ارسال شده است همچنین منابع مذکور اطلاع می دهند که خانواده ایشان بعلت فشار نهادهای امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت فرزندشان خودداری می کنند.

این فعال آذربایجانی ۳ بهمن ۱۴۰۰ ، پس از حضور‌ در اداره‌ اطلاعات‌ رشت ، بازداشت شده بود.

روز ۲بهمن سال ۱۴۰۰ ، آقای‌ عینی‌ در‌ صفحه‌ شخصی اینستاگرام‌ خویش‌ با‌ انتشار‌ پستی‌ از‌ احضار‌ به‌ اداره‌ اطلاعات‌ شهر رشت‌‌ خبر‌ داده‌ بود و چنین‌ عنوان‌ کرده‌ بود: «با‌ علم‌ بر غیر‌ قانونی‌ بودن‌ احضار از طریق تماس تلفنی، صبح فردا برای اطلاع‌ از ماجرا و‌ علت‌ تماس‌ در‌ مکان‌ اعلام‌ شده‌ حضور‌ خواهم‌ یافت»

در‌ چند‌ سال گذشته‌ اداره‌ اطلاعات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در‌ شهرهای‌ مختلف‌ در‌ اقدامی‌ غیر‌ قانونی برای‌ جلوگیری‌ از‌ فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با‌ ‌تماس‌ تلفنی‌ فعالین‌ را‌ احضار‌، تهدید‌ به‌ بازداشت‌ و‌ شکنجه‌ میکند، اکثر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ این‌ اقدام‌ را‌ غیر‌ قانونی‌ دانسته‌ و خواستار‌ ارسال‌ ابلاغیه‌ قضائی‌ میشوند.