آذوح: هوشنگ نقی زاده فعال ملی آذربایجانی ساکن شهرستان اورمیه آذربایجان غربی امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ به پلیس امنیت و اطلاعات شهر احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد گردید.

طی روزهای گذشته این فعال اورمیه ای چندین بار احضار تلفنی شده ، که آقای نقی زاده احضار تلفنی را غیرقانونی دانسته و از حضور در اداره مذکور اجتناب کرده بود و در نهایت اداره مذکور با ارسال احضاریه کتبی خواستار حضور وی در اداره پلیس امنیت و اطلاعات (تیم دوم) شده بود.

گفتنی است آقای نقی زاده پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت های خویش سابقه احضار، بازداشت ، محکومیت و زندان دارد از جمله در سالهای ۱۳۸۵ (روز جهانی زبان مادری)، ۹۲ (روز جهانی مبارزه با شکنجه) ،۹۷ (اعتراض خیابانی به توهین نژاد پرستانه نشریه طرح نو) ، ۹۹ ( در حمایت از آزاد سازی قره باغ جمهوری آذربایجان) بازداشت شده بود.