آذوح: سه شنبه‌ ۲۳ آذر۱۴۰۰ فعالین ملی آذربایجانی همزمان با سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان و با نزدیک شدن به روز‌ ۲۶آذر «روز کتاب‌ سوزی۱۳۲۵» توسط رژیم‌ پهلوی‌ درتاریخ‌ آذربایجان‌ به صورت‌ نمادین‌ در‌ جهت‌ تکریم‌ و‌ پاسداشت‌ زبان‌ مادری اقدام‌ به توزیع‌ کتاب‌ تورکی‌ در بین کودکان‌ آذربایجانی‌ در سطح‌ شهرمغان‌ «پارس آباد‌» نمودند

کتابهای‌ توزیع‌ شده‌ عمدتا‌ داستانهای‌ تورکی‌ کودکانه‌ بوده‌ که‌ بین‌ کودکان‌ و‌ نوجوانان‌ آذربایجانی‌ در شهر مغان توسط فعالین‌ ملی پخش شده است

هر ساله با‌ نزدیک‌ شدن‌ به روز ۲۶آذر ماه فعالین ملی، نویسندگان، هنرمندان و اقشار مختلف ملت آذربایجان یاد و خاطره روزی که کتابهای تورکی آذربایجانی در سال ۱۳۲۵ در حیاط مدارس و آموزشگاههای اکثر شهرهای‌ آذربایجان‌ جمع شده و توسط مامورین رژیم پهلوی آتش زده می شد را گرامی می دارند و به‌ انحاء مختلف از جمله: توزیع کتاب به زبان‌ تورکی، پخش تراکت، گرافیتی، نصب‌ بنر‌، مقاله، شعرنویسی و... این واقعه غیر انسانی علیه ملت آذربایجان را محکوم می کنند

https://t.me/AZOH_qrupu/7613