آذوح: وحید ابهری فعال ملی آزربایجانی که در جریان حمایت ملت تورک آزربایجان از ملت عرب الاحواز دستگیر شده بود، به ۳ماه حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۲۱میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

البته در حکم صادره آمده است که با توجه به اجتماع شرایط و قیود مندرج در ماده ۴۰ قانون مارالبیان در مورد متهم و پیش بینی اصلاح وی و استحقاق متهم نسبت به تعلیق اجرای بخشی ازمجازات وی، دادگاه اجرای دو ماه از مجازات حبس فوق الذکر را به مدت دو سال تعلیق می نماید.

این حکم از طرف شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی رضا فروغی صادر شده است.

اتهام این فعال ملی «تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی»

می‌باشد.

وکالت این پرونده را وکیل پایه یک دادگستری جناب آقای اصغر محمدی بر عهده گرفته است.

وحید ابهری به علت فعالیتهایش در سال ۹۵ در منزل شخصی خود از طرف ماموران اطلاعات بازداشت و بعد از پنج روز آزاد شده است.

در سال ۹۶ در قلعه بابک دستگیر و بعد از یک روز آزاد شده است.

همچنین وی در سال ۹۸ نیز در جریان مراسم سالگرد شهید غلامرضا‌‌ امانی به همراه تنی چند از فعالین ملی دستگیر و پس از شش روز از زندان مرکزی تبریز آزاد شده است.

همچنین این فعال در مناسبتهای ملی و اعتراضات خیابانی ملت آزربایجان از جمله در گرانی بنزین و جنگ قاراباغ توسط ماموران اطلاعات با عناوین مختلف تهدید به دستگیری شده است.