آذوح: فعالین ملی آذربایجانی دوم آبانماه ۱۴۰۰ در اقدامی قابل تامل با دیوار نویسی و گرافیتی گسترده در سطح‌ شهر تبریز اعتراض خود به سیاست های تبعیض آمیز حکومت و دولت مرکزی ایران نسبت به ملت تورک آذربایجان را نشان دادند.

"South Azarbaijan İs NOT İran. Tabriz 2021.10"

("گۆنئی آذربایجان ایران دئییل"

,"آذربایجان جنوبی ایران نیست")

متن دیوارنویسی و گرافیتی های اعتراضی است که در جای جای معابر عمومی و خیابانهای تبریز به زبان انگلیسی نقش بسته است.

پیشتر نیز نوشته مزبور از سوی کاربران فضای مجازی و فعالین ملی آذربایجان در نقد و اعتراض به راسیزم فارسی، سیاست های مرکز گرایانه و تبعیض آمیز حکومت ایران در قبال ملت تورک آذربایجان بکار گرفته شده بود.

در ارتباط با همین مساله می توان به اسفند ماه سال ۱۳۹۱ در بازی آسیایی فوتبال میان تیم تیراختور آذربایجان و الجزیره امارات در ورزشگاه یادگار تبریز اشاره نمود که طرفداران تیم تیراختور در حضور بیش از صد هزار تماشاگر و با حضور دوربین های ای اف سی اقدام به برافراشتن پلاکاردی عظیم با مضمون

"آذربایجان جنوبی ،ایران نیست " نموده بودند.

این خواسته در جهت عدم تساوی حقوقی، سیاسی و زبانی فرهنگی موجود در کشور کثیرالمله ایران انجام گرفته بود که علاوه بر اهمیت آن در جامعه، توجه مجامع بین المللی را نیز موجب گشته بود.

https://t.me/AZOH_qrupu/6892