آذوح: فعالین ملی استان زنجان با بازکردن بنر در میادین شهر به خصوص "سبزه میدان" و "فلکه آزادی" آمادگی خود را برای ساختن آذربایجان بزرگ و سعادتمند اعلام کردند.

فعالین حرکت ملی آذربایجان ساکن شهر زنجان برای ساختن آذربایجانی واحد به مرکزیت تبریز با فعالین این شهر، همبستگی و حمایت خود را اعلام کردند.

فعالین ملی زنجان با نوشتن این شعار مانند دیگر شهرهای آذربایجان، برای تحصیل به زبان مادری و حفظ زبان و هویت خود تاکید کرده و در این راستا با فعالین ملی شهر تبریز متحد شدند.

زنگانلی‌یام آتمارام تورک دیلیمی، ساتمارام اؤز دیلیمی

زنگاندان تبریزه سالام، یانینداییق تبریزیم

آزربایجان قیزیل یوردو زنگاندان تبریزه سالام اولسون

آزربایجان قورماغا، یانینداییق تبریز

https://t.me/AZOH_qrupu/6771