آذوح: سامان بیدار فعال آذربایجانی و از لیدرهای تیم تراختور آذربایجان در اردبیل طی تماسی که از زندان مرکزی اردبیل با نزدیکان خویش داشته اطلاع داده، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است.

آقای بیدار خاطرنشان‌کرده است بعد از دستگیری، دیروز در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با عنوان " تبلیغ علیه نظام " تفهیم اتهام گردیده و قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر شده است و پس از بازداشت ۲ روزه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، امروز ۱۲ اسفند به بند سلامت زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است.

فشار نهادهای امنیتی به خانواده و نزدیکان افراد تحت بازداشت برای عدم اطلاع رسانی وضعیت بستگان در مواردی باعث می گردد که خانواده بدلیل ترس از عواقب احتمالی، بازداشت،زندان ، شکنجه و خبرهای مرتبط با نزدیکانشان را مخفی نگه داشته و از پوشش اخبار مرتبط جلوگیری می کنند.