آذوح: هفته‌ی گذشته 10 اسفند 1399 مجموعه‌ی رسانه‌ای "آز گلوبال" میزبان سخنگوی آذوح گردیده و همراه با بررسی مسایل روز حرکت ملی آزربایجان، موضوعات مختلفی به بحث گذاشته شد.

در این برنامه که با مدیریت آقای بابک آزاد برگزار گردید سخنگوی آذوح با اشاره به سیاهنمایی های رژیم ایران و نیروهای اپوزیسیون فارس علیه فعالین حرکت ملی آزربایجان، پان ایرانیسم و اندیشه های راسیستی در ایران را مورد بررسی قرار داد.

امیر مردانی در ادامه ی گفتگو با اشاره به ریشه های تورک ستیزی در ایران، از نفوذ این اندیشه های نژادپرستانه در اذهان نیروهای اپوزیسیون فارس و بسیاری از "فارس زبانان" سخن گفت. حمایت نیروهای مرکزگرا از جنایات رژیم ارمنستان و جنگ روانی علیه دولت تورکیه و دولت آزربایجان از دیگر مواردی است که مورد بحث واقع شد.

امیر مردانی در خاتمه ی بحث با اشاره به پتانسیل اقتصادی، اجتماعی و... آزربایجان جنوبی جهت برپایی حکومتی مستقل تاکید کرد اندیشه های نژادپرستانه همچون سرطان در تار و پود رژیم ایران و نیروهای اپوزیسیون فارس ریشه دوانده و در چنین وضعیتی و پیش از تغییر و رفع این مساله، هرگونه بحث و صحبت از همکاری "توهمی ساده لوحانه" و "حماقت سیاسی" است.

برای مشاهده ی ویدیوی کامل این مباحثات میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/R22b-QkZRCg

ویدیوی خلاصه شده ای این گفتگوها متعاقبا منتشر خواهد گردید.