آذوح: در نشست هم‌اندیشی تشکلهای آزربایجان جنوبی که به صورت غیرعلنی و آنلاین صورت گرفت سرفصلهای

- معادلات جدید منطقه‌ای بعد از جنگ دوم قاراباغ

- سیاستهای آمریکا در مورد ایران بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن

- سیاستهای دولت جدید آمریکا در سوریه و عراق و رفتار آن با گروههای تروریستی در این کشورها

- مساله تروریسم در مناطق غربی آزربایجان جنوبی، به خصوص مطرح شدن دوباره موضوع کنفدرالیسم دمکراتیک توسط پ.ک.ک. و آمادگی اتحاد جریانهای پان‌ایرانیست و هوادار تروریسم برای انتخابات آینده در غرب آزربایجان

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با شرکت نمایندگان تشکلهای «انجمن ایشیق – آلمان»، «انستیتو تحقیقاتی تبریز»، «تشکیلات راه ملی»، «تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش»، «تلوزیون اینترنتی آزگلوبال»، «جنبش دانشجویی آزربایجان – آذوح»، «حزب دمکرات آزربایجان جنوبی – گـآدپ»، «حزب مرکزی آزربایجان»، «رادیو هارای» و «کانونهای آزربایجان واحد – بآو» و تعدادی از شرکت کنندگان دیگر برگزار شد.

سخنرانان این نشست ضمن بیان دیدگاههای تشکل متبوع خود و ارائه راهکار مورد نظر خود بر لزوم تداوم دیالوگ و همگرایی بین نیروهای ملی آزربایجان جنوبی برای رسیدن به یک مخرج مشترک و استراتژی کلی واحد در مسائل کلان آزربایجان جنوبی، تاکید کردند. سخنرانان نشست همچنین بر لزوم توجه اساسی به مساله بحران اقتصادی و مساله حفظ و صیانت از زبان ترکی پرداخته و دیدگاههای خود پرداختند.