آذوح: هفته‌ی جاری مجموعه‌ی رسانه‌ای "آز گلوبال" میزبان سخنگوی آذوح گردیده و همراه با بررسی مسایل روز حرکت ملی آزربایجان، موضوع تعامل با نیروهای اپوزیسیون فارس و علی الخصوص هواداران رضا پهلوی نیز به بحث گذاشته شد.

در این برنامه که با مدیریت آقای بابک آزاد برگزار گردید سخنگوی آذوح با اشاره به جنایات رضا پهلوی اول علیه ملتهای غیرفارس، به دلایل سقوط پادشاهی قاجار به دست دولتهای خارجی پرداخته و نقش آنان در برقراری سیاستهای راسیستی در ایران مورد دقت قرار گرفت.

استبداد سیاسی و خفقان شدید در دوران رضا و محمدرضا پهلوی، وضعیت فلاکتبار اقتصادی، سیاستهای نژادپرستانه و راسیستی علیه ملت تورک و برقراری استعمار داخلی علیه ملتهای غیرفارس از دیگر مواردی است که در خصوص دوران پهلوی به بحث گذاشته شد.

امیر مردانی در ادامه ی گفتگو با اشاره به قتل عام نزدیک به 30 هزار انسان بیگناه در جریان فجایع آذر 1325 و کوچ و تبعید اجباری دهها هزار نفر از تورکهای آزربایجان به مناطق دیگر، به بررسی وضعیت ایران و آزربایجان در آن ایام پرداخته و رژیم پهلوی را یکی از جنایتکارترین رژیمها علیه ملت تورک دانست.

وی در خاتمه ی بحث با اشاره به فعالیتهای اپوزیسیون فارس و علی الخصوص هواداران رضا پهلوی علیه ملتهای غیرفارس، موضعگیری آنها در جریان وقایع جنگ قاراباغ را مورد دقت قرار داده و تعامل با چنین نیروهای سیاسی را "محال" و "خیانت به ملت آزربایجان" عنوان کرد.

برای مشاهده ی ویدیوی کامل این مباحثات میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/yswyoEI4aM8