آذوح: سجاد رسول‌ زاده میرک فعال ملی آذربایجانی ساکن مشگین‌ شهر توسطِ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهر به اتهام '' نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی'' به پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر مشگین‌ شهر به ریاست فرامز محمدزاده پارام، طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر محکومیت این فعال موصوف به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در صندوق دولت صادر گردیده است.

پیشتر این فعال بدلیل انتشار مطالب حمایتی مرتبط با کمپین های اعتراضی به سیاست خارجی ایران در قبال عملیات آزادسازی قاراباغ توسط ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال دولت ارمنستان در منزل پدری دستگیر و پس از بازجویی چند ساعته به بازداشتگاه کلانتری ۱۱ شهرستان مشگین شهر منتقل شده است و ظهر‌ روز بعد پس از تودیع قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد گردیده است.این‌فعال آذربایجانی به نزدیکان خویش اطلاع داده که در‌مدت بازداشت حدود ۳۴ ساعتی خویش هیچ وعده غذایی به وی داده نشده است.