آذوح: روز پنجشنبه ی هفته ی گذشته کانال تلگرامی "گونئی آزربایجان سسی" و رادیو هارای میزبان گفتگو و مباحثه در خصوص مسائل روز حرکت ملی آزربایجان گردیدند.

سخنگوی آذوح ضمن حضور در این مباحثه با اشاره به شیوه های مورد استفاده ی رژیم ایران برای سرکوب حرکت ملی آزربایجان، سه مرحله ی "بایکوت - انکار واقعیت - انحراف" را مورد دقت قرار داد.

امیر مردانی با بررسی هر مرحله و زمانسنجی آن با هر دوره از فعالیتهای حرکت ملی آزربایجان، در ادامه به پروژه ی جدید وزارت اطلاعات در به انحراف کشاندن حرکت ملی با اسم رمز "ایرانشهری" پرداخت.

برای مشاهده ی خلاصه ای از این جلسه ی گفتگو و مباحثه از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/aoRroJv-27g

https://t.me/AZOH_qrupu/2549

https://www.instagram.com/tv/CKYm36cJQ22/?igshid=3bzp8xb4smnk

همچنین ویدیوی کامل را نیز میتوانید از لینکهای زیر دریافت نمایید:

https://youtu.be/-n4i_RlsLB8

https://t.me/AZOH_qrupu/2548