آذوح: حسین محمدیان فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز در صحفه شخصی اینستاگرامی خویش اطلاع داده طی ابلاغیه های جداگانه به شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری تبریز احضار شده است.

بر اساس ابلاغیه الکترونیکی ارسالی ، وی بایستی ساعت ۱۰ صبح ۷ دیماه ۹۹ جهت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود و طی ابلاغیه دیگر، این فعال آذربایجانی می بایست ساعت ۱۱ صبح ۱۷ دیماه سال جاری جهت رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری حضور پیدا کند.

این فعال ملی تورک ساکن تبریز در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۶ آبان ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد در نهایت ۱۰آبان با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردید.