آذوح: شعبه ۸ بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه برای ۱۲ تن از فعالین ملی آزربایجان در این شهر قرار تعلیق تعقیب صادر کرد.

شعبه ۸ بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه برای ۱۲ از فعالین ملی آزربایجان به نامهای سرکار خانم دکتر حسنیه انتخابی حسنلویی و آقایان سالار طاهر افشار، بابک حسین‌زاده، رضا ابراهیم زاده، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، عرفان مهدیخانی ساعتلو، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون که در جریان‌ اعتراضات حمایتی از از ارتش جمهوری آزربایجان(شمالی) و جنگ آزادیبخش قاراباغ از سوی ارگانهای امنیتی در شهر اورمیه دستگیر شده بودند با طرح شروطی منجمله پرهیز از حضور در تجمعات، قرار تعلیق تعقیب صادر کرد.

گفتنی است که راستای حمایت‌های معنوی مردم آزربایجان در این سوی رود آراز از برادران هم خون و ارتش جمهوری آزربایجان در جنگ آزادی بخش قاراباغ علیه ارامنه غاصب و تروریست صدها تن از فعالین آزربایجانی توسط دستگاه‌های امنیتی رژیم ایران بازداشت و زندانی شده‌اند که اکثر آنها با قید ضمانت‌های سنگین فعلأ آزاد هستند.