آذوح: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «احمد محمدپور، علی معالی و رامین داننده» سه تن از فعالین ملی آزربایجان جنوبی که از آزادسازی قاراباغ حمایت کرده بودند، آغاز شد.

یکشنبه دوم آذرماه ۹۹ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقایان «احمد محمدپور، علی معالی و رامین داننده» از فعالین مدنی بازداشت شده در اعتراضات مهرماه آذربایجان در شعبه ی دوم دادگاه انقلاب و عمومی اردبیل به ریاست قاضی «عبداله قدیمی» برگزار شد.

پیشتر فعالین مذکور با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهید بهشتی اردبیل به ریاست بازپرس «بابک نونهال» تفهیم اتهام و راهی زندان شده بودند.

این سه فعال آزربایجانی ساکن اردبیل روز پنجشنبه ۹مهرماه ۱۳۹۹ در تجمع حمایتی از عملیات آزادسازی قاراباغ و اعتراض به کمکهای لجستیکی حکومت ایران به ارمنستان با ضرب و جرح شدید در میدان شریعتی اردبیل توسط نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت شده بودند.

از میان آنان احمد محمد پور با تامین قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی، علی معالی و رامین داننده نیز با تامین قرار وثیقه هر کدام ۳۵۰ میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل بند قرنطینه آزاد شده بودند.