آذوح: ماموران امنیتی ایران در شهر تکاب (تیکان تپه) به تجمع فعالین ملی این شهر که به مناسبت آزادسازی قاراباغ گردهم آمده بودند، یورش بردند و سه نفر از آنان را بازداشت کردند.

عصر پنجشنبه ۲۲ آبانماه ٩٩ جمعی از فعالین آزربایجانی در یکی از خیابان های شهر تیکان تپه گردهم آمده و قصد داشتند به مناسبت آزادسازی قاراباغ از دست اشغالگران ارمنی، شیرینی پخش نموده و ابراز شادمانی نمایند. اما ماموران نیروی انتظامی ایران به این تجمع مسالمت آمیز هجوم برده و با پرخاشگری و توسل به زور، مانع برگزاری این جشن شدند.

اندکی بعد ماموران اداره اماکن تیکان تپه هم در محل حاضر شدند و ضمن متفرق کردن جوانان، آقای «مجید زاهدپور» از فعالین ملی این شهر را بازداشت کرده و با خود بردند.

ماموران اداره اماکن یک ساعت بعد، آقایان «صائب نهاوندی تیکان‌تپه» و «عبدالله غلامی» را هم در مئشه‌لیک(پارک جنگلی) این شهر بازداشت کردند. ماموران در مئشه‌لیک تلاش داشتند شمار دیگری از فعالین را بازداشت نمایند که موفق به این کار نشده اند.