آذوح: «مهدی هوشمند» فعال ملی آذربایجانی ساکن اردبیل یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹ توسط مامورین اداره کل اطلاعات اردبیل مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت.

به گفته یک منبع موثق، آقای هوشمند که برای انجام امور اداری خویش به شرکت نفت اردبیل مراجعه کرده بود با مامورین لباس شخصی اداره کل اطلاعات مواجه شده و این فعال را موقتا بازداشت و در اتاق رئیس این شرکت به صورت غیر قانونی بازجویی و مورد تهدید قرار داده اند.

نیروهای امنیتی آقای هوشمند را به دلیل فعالیتهای ملی و مسالمت آمیزش به مدت ۴ ساعت مورد بازجویی قرار داده و به وی تاکید کرده اند که « اگر به فعالیت هایتان ادامه دهید، همه ی شما را بازداشت و راهی زندان های طویل المدت خواهیم کرد».

مهدی هوشمند فعال ملی آذربایجانی ساکن اردبیل بارها به دلیل فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز خویش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده است.

پیشتر این فعال آذربایجانی در حمایت از عملیات آزاد سازی قاراباغ اشغالی در پارک جیرال اردبیل بازداشت شده بود.