آذوح: همزمان با آزادی شوشا از اشغال متجاوزان ارمنی و شادی مردم در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی، نیروهای امنیتی در اورمیه چندین فعال ملی را بازداشت کرده اند.

طبق گزارشات رسیده اشکان سعادت مهر، رضا جوادی و رضا ابراهیمی از ساعت ۱۵ امروز در بازداشتگاه ۹پله مورد بازجویی قرار گرفته و پس از چندین ساعت آزاد شده اند.

در این شهر نزدیک به ۱۸ نفر از فعالین ملی نیز از طریق تماس تلفنی مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.