آذوح: تمامی ۸ فعال بازداشت شده در پارک جیرال به اسامی عسگر اکبرزاده، علی خیرجو، میثم جولانی، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، مهدی هوشمند و بهمن خیرجو ۸ آبان ۱۳۹۹ با گذشت بیش از ۳۰ روز بازداشت، در مجموغ با تودیع قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی بطور موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه موقتی زندان اردبیل (شام اسبی) آزاد گردیدند.

اتهام این فعالین ملی آزربایجانی در مرحله مقدماتی دادرسی توهین به رهبری، اخلال در نظم عمومی و تمرد از مامورین دولت عنوان شده است.

لازم به ذکر است در پی عملیات آزاد سازی «قاراباغ» از اشغال ارامنه، در شهرهای اردبیل، تبریز، اورمیه، زنجان و تهران تجمعات حمایتی از حق قانونی جمهوری آزربایجان در بازپس گیری شهرهای تحت اشغالش صورت گرفت و بیش از ۱۰۰ نفر از کنشگران و فعالین ملی مدنی آزربایجان بازداشت شدند.