آذوح: ۱۳ فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تبریز به اسامی «مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلزاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعدالله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم زاده، مهدی پورعلی خرمالو» بر اساس احضاریه ای که ابلاغ شده بود، در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز به ریاست سید علی موسوی حاضر گردیدند‌.

فعالین ملی آذربایجان جنوبی ساکن تبریز پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز جهت ارائه آخرین دفاع با افزایش میزان قرار وثیقه مواجه شدند.

بازپرس پرونده میزان مبلغ وثیقه را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

اتهام این فعالین آذربایجانی در مرحله مقدماتی دادرسی «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.

گفتنی است در پی فراخوان فعالین ملی آذربایحانی روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ برای حمایت از جمهوری آزربایجان و محکومت اشغالگری نیروهای ارمنی، در فضای مجازی منتشر کرده بودند، دهها معترض همچون حکیمه احمدی،یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین، رسول رضوی در شهر تبریز، شیوا مجرد، فرید خورشیدی،سالار طاهر افشار، سعید بهنمون ،سهند بهنمون در شهر اورمیه، حمید جباری ،حسین شهیدی ،هادی علیشی و یعقوب مجیدی در شهر تهران دستگیر و با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردیدند‌.