آذوح فعال ملی آزربایجان آقای بهزاد شیخی دو روز قبل توسط ماموران امنیتی بازداشت گردیده است.

طبق گزارشات رسیده وی پس از تحمل بازجوییهای مداوم در خصوص شرکت در تجمعات قاراباغ و تحمل تهدید و شکنجه، نهایتا توسط ماموران امنیتی نیمه شب گذشته به حوالی اتوبان کسایی تبریز برده شده و آزاد گردیده است.

گفتنی است ایشان پیش از نیز در ۲۶ خرداد از سوی ماموران بازداشت گردیده بود.