آذوح: بنا به گزارشات رسیده، با وجود چهار روز از دستگیری دوتن از فعالین ملی آزربایجانی ساکن شهرستان جلفا به نامهای سعید سلطانی (آلتای جلفالی) و بابک کیومرثی (بابک جلفالی) به دلایل نامعلوم، هنوز هیچ شخص، نهاد یا ارگانی هیچ جوابی از وضعیت و محل نگهداری و بازداشت این فعالین به خانواده هایشان نمیدهند و این عمل بر نگرانی خانواده شان می افزاید.

سعید سلطانی (آلتای جلفالی) و بابک کیومرثی (بابک جلفالی) از فعالین ملی آزربایجان جنوبی ساکن شهرستان جلفا می باشد که در مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ در محل کارشان توسط نیروهای امنیتی که از تبریز عازم جلفا شده بودند دستگیر شدند.

شایان ذکر است که هر دوی این فعالین سابقه دستگیری در سالهای پیشین را نیز دارد.

سعید سلطانی (آلتای جلفالی) قبلا در سال ۱۳۸۵ در شهرستان جلفا به دلیل اعتراض به کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران بازداشت و پس از تحمل شکنجه های شدید جسمی و روحی در اداره اطلاعات تبریز به زندان جلفا منتقل و با پایان دوره محکومیت آزاد شده بود.

بار دیگر این فعال ملی مدنی آزربایجان جنوبی در فروردین سال ۱۳۹۳ در جریان اعتراض به زیاده طلبی های ارامنه در کلسیای جلفا دستگیر شده بود. بار دیگر در ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ در جریان اعتراض به توهین شنیع برنامه فیتیله از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.

بابک کیومرثی هم پیشتر در ۱۶ خردادماه ۱۳۹۰ در خانه پدری خود واقع در شوجا از توابع شهرستان جلفا از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.

بار دیگر در سال ۱۳۹۷ در جریان مراسم گردهمایی فعالین آزربایجانی در قلعه بابک دستگیر و پس از چندین ساعت بازجویی به قید وثیقه آزاد شده بود.

شایان ذکر است که هر دوی این فعالین قبلا به دفعات از طرف نیروهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.