آذوح: رحیم ساسانی مجددا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شده است.

به گزارش آذوح این فعال ملی آذربایجان از سه روز قبل و توسط ماموران امنیتی از زندان تبریز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل گردیده و از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

گفتنی است در روزهای گذشته حداقل 17 نفر از معترضان به تجاوز ارمنستان به خاک آذربایجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

پنج شنبه ی گذشته و در پی فراخوان صادر شده از سوی فعالین ملی آزربایجان در بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی از جمله تهران، تبریز، اورمیه، اردبیل، زنگان و سولدوز اعتراضاتی شکل گرفت.

ماموران امنیتی با یورش به برخی از این تجمعات تعدادی از حاضران را دستگیر کرده و در برخی موارد نیز با احضار فعالین ملی به اداره ی اطلاعات آنها را بازداشت کرده اند.

تاکنون اسامی 17 نفر از دستگیرشدگان مشخص شده است:

تهران: حمید جبارلی

تبریز: رسول رضوی – رحیم ساسانیان – حکیمه احمدی – سعدالله ساسانیان – یاسمین ظفری- اولدوز رحمانی- محمدعلی رضایی- بایرام چابکی

اورمیه: سعید بهنمون – سهند بهنمون – سالار طاهر افشار – فرید خورشیدی- شیوا مجرد- مازیار افراسیابی- شکیبا متقی- علی اکبر مومنی – کریم تقوایی

آذوح