آذوح: یاسمین ظفری فعال ملی آزربایجانی ، پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ همزمان با اعتراضات ملت آزربایجانبه اشغالگری ارتش ارمنستان و حمایت از هموطنان آزربایجانی در مقابل کنسولگری آزربایجان در تبریز دستگیر، و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

در تازه ترین گزارشات رسیده تعدادی از مامورین لباس شخصی روز پنجشنبه ۲ مرداد همراه با خانم ظفری به منزل این فعال آزربایجانی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

یاسمین ظفری با ۴ تن دیگر از فعالین ملی آزربایجانی به اسامی حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین و سعدالله ساسانی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

قابل ذکر است که ؛ طی مراجعه خانواده یادشدگان، از دلایل اتهام، مدت قرار بازداشت و سایر روند دادرسی آنان توضیحات بخصوصی از سوی دستگاه قضائی بعمل نیامده است.