آذوح: بهمن نصیرزاده فعال ملی آذربایجان جنوبی از شهرستان ماکو به زندان محکوم گردید.

فعالی ملی بهمن نصیرزاده پیشتر از اتهامات واهی «نشر اکاذیب و افترا» تبرئه شده بودند ، با اعتراض فرماندهی هنگ مرزی ماکو، پرونده وی دوباره به جریان افتاد.

با شکایت شیرزاد حاجی‌زاده، فرماندهی هنگ مرزی ماکو، حکم برائت آقای بهمن نصیرزاده، شاعر و نویسنده آذربایجان جنوبی توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری ماکو نقض شد، و حکم زندان ۳ ماه و یک روز زندان به صورت تعلیقی برای وی صادر شد.