آذوح: انتشارات آذرتوران نباتی کتابی با عنوان “سلطان محمد فاتح” که توسط فعال ملی محبوس آزربایجانی “روزبه پیری” ترجمه گردیده را چاپ و منتشر نمود.

این کتاب که توسط دو نویسنده ترکیه ای به نامهای تورکر آکینجی و احمد آناپالی نوشته شده با همت این مترجم آزربایجانی که هم اکنون در زندان تبریز محبوس است ترجمه شده و علیرغم مشکلات عدیده ای که برای کسب مجوز داشته توانست امکان انتشار یابد.

علی رغم هماهنگی های لازم با ناشر برای زمان رونمایی از کتاب، پس از احضار آقای پیری برای تحمل حبس، ایشان در هنگام انتشار این کتاب امکان حضور نیافتند.

روزبه پیری فعال ملی تورک ، مترجم و یکی از فعالین جنبش دانشجویی آزربایجان جنوبی ساکن تبریز، روز پنجشنبه ۵ تیرماه جهت گذراندن حکم محکومیتش، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی نمود.

این فعال ملی آزربایجانی یک روز پس از اعتراضات آبان‌ماه توسط اطلاعات سپاه ‌عاشورا پس از یورش به منزل پدری و ضبط تمامی لوازم شخصی به همراه برادرش یاشار بازداشت شده بودند.

برادران پیری که نزیک به سه ماه در بازداشتگاه سپاه عاشورا و زندان مرکزی تبریز در بازداشت موقت به سر می‌بردند در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۸ باتودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده‌ بودند.

آقای پیری همچنین، سردبیر نشریه تبریز، مؤسس تشکل مستقل دانشجویی نوید اعتدال در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد تبریز می‌باشد.