آذوح: دادگاه رسیدگی به اتهامات برادران «ایوب و داود شیری» از فعالین آزربایجانی تیرماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، «ایوب شیری» به اتهام «اخلال در نظم عمومی» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست قاضی پیری در ۳ تیرماه ۹۹ و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی»، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر در ۲۴ تیرماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

همچنین دادگاه «داود شیری» با اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در ۴ تیرماه ۹۹ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار خواهد شد.