آذوح: اولین سالگرد درگذشت مبارز و فدایی حرکت ملی آزربایجان، عزیز پورولی برگزار گردید.

لازم به ذکر است همانطور که خانواده این فعال ملی پیشتر اعلام کرده بودند به دلیل بیماری کرونا قرار بر این گذاشته شد که مراسم اولین سالگرد این مرحوم صرفا با حضور اعضای خانواده بر سر مزار وی برگزار کردد.

یاد و خاطره ی عزیز پورولی، فعال پیشکسوت و شناخته شده ی حرکت ملی که سالیان سال جان و مال خود را فدای آزادی آزربایجان نمود، تا ابد زنده خواهد ماند.

روحش شاد، یادش گرامی