آذوح: محمد محمودی فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز طی رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

طی دادنامه‌ای که ۲۵ اردیبهشت در دفتر شعبه اول انقلاب دادگاه تبریز به صورت شفاهی به وکیل این فعال تورک آزربایجانی ابلاغ گردیده، ایشان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین رحیم حملبر قاضی دادگاه در خصوص اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی” رای به برائت آقای محمودی داده است.