آذوح: فعالین ملی آزربایجانی ساکن سولدوز با نصب و پخش پوسترهایی در سطح این شهر خواستار آزادی فعالین ملی و سیاسی آزربایجانی محبوس از زندانهای رژیم ایران گردیدند.

با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا در ایران همچنان در حال گسترش است و خبرهایی مبنی بر انتشار این ویروس در زندان‌ها منتشر شده ، لاکن دستگاه قضایی رژیم ایران درحالیکه با مرخصی برخی زندانیان موافقت نموده بود ،بالعکس درخواست اعزام به مرخصی فعالین ملی آزربایجانی را رد نموده است.

تاکنون چندین تن از فعالین ملی و سیاسی آزربایجانی محبوس در زندانهای رژیم ایران از جمله آقایان عباس لسانی، لطیف حسنی ،محمد عبدالمحمدزاده و توحید امیر امینی در شرایط بسیار نگران کننده‌ای در زندان‌های ایران به سر می‌برند.