آذوح: مالباختگان عضو شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در تبریز مقابل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع کنندگان که عضو فاز پنج بعثت فرهنگیان تبریز هستند یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ در مقابل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تجمع کرده و خواستار پایان یافتن دروغگویی مسئولان و تعیین تکلیف وعده ۱۷ ساله پروژه بعثت شدند.

تجمع کنندگان آذربایجانی پلاکاردهای حمل می کنند که بر روی آنها جملات «فرهنگی صبور است اما صبر نوح و صبر ایوب ندارد ۱۷سال بس است» و «اعضای مالباخته فاز پنج بعثت فرهنگیان تبریز بعد از ۱۷سال انتظار، اجرای تعهد مسکن و شهرسازی را خواهانند» نوشته شده است.