آذوح: قوه قضاییه ایران برای آزادی موقت زینب همرنگ؛ فعال فرهنگی آذربایجان در تهران که توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده است، وثیقه ۶ میلیارد ریالی تعیین کرده است.

بنابر اخبار رسیده، وثیقه 6 میلیارد ریالی بسیار سنگین که برای فعال فرهنگی آذربایجان صادر شده است، خارج از توان آقای صیفی، همسر خانم همرنگ است.

آقای صیفی اظهار داشته اند «از پرداخت قرار وثیقه ناتوان است

خانم زینب همرنگ سیدبگلو، روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۹۸، در منطقه ۱۸ تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

نزدیکان وی از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی وی نیز خبر داده اند، این فعال آذربایجانی به همراه دخترش بازداشت شده بود.

دختر ایشان در همان شب آزاد گردیده اما تا این لحظه این معلم اهل مغان کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد.

زینب همرنگ دبیر آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران و همسرش آقای صیفی معلم بازنشسته است.