آذوح: محمد عبدالمحمدزاده فعال ملی آزربایجانی اهل تبریز توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی به تحمل ۲۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در رای دادگاه، اتهامات این فعال ملی آزربایجانی«توهین به مقام رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه های مخالف» عنوان شده که برای هریک به ترتیب حکم ۱۵ و ۱۲ ماه حبس تعزیری صادر شده است.

حکم ۲۷ ماه حبس تعزیری آقای عبدالمحمدزاده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی عینا تایید شده است.

بدلیل عدم اطلاع رسانی از سوی خانواده و نزدیکان این فعال ملی، مراحل بازداشت و صدور حکم محمد عبدالمحمدزاده در مطبوعات آزربایجان جنوبی منعکس نشده است.

براساس تصویر حکم، این فعال ملی آزربایجانی حدود یک سالی است که در مراحل بازجویی و دادگاه قرار داشته است