آذوح: با گذشت نزدیک بیش از سه هفته از زمان بازداشت بابک آقازاده وی کماکان در بازداشت و بی خبری بسر می‌برد.

 بابک آقازاده، در تاریخ ۲۵ آذرماه توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر در حین کار بازداشت می شود و به مکان نامعلومی منتقل می یابد.

بنابه گفته نزدیکان آقای آقاززاده، وی به نارسایی کلیوی مبتلا بوده و از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به داروهای خود محروم بوده است.

خانواده و نزدیکان بابک آقازداه اعلام داشته اند که با گذشت بیش از 27 روز از دستگیری، کماکان از وضعیت او اطلاعی ندارند.

بازداشت بابک آقازاده ساعت ۱۰ شب دوشنبه توسط نیروهای اداره اطلاعات ملکان و در زمان کار صورت گرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش، کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.