آذوح: خانواده آقای علیرضا فرشی در مراجعه فعالین آزربایجانی اظهار داشته اند متاسفانه ایشان پس از بازداشت هیچ گونه تماسی با خانواده و نزدیکان نداشته و علی رغم مراجعه به مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از دلایل بازداشت و عنوان اتهامی ایشان اطلاعی داده نشده است.

نزدیکان این فعال آزربایجانی انتشار برخی اخبار غیرموثق و مبهم در خصوص اتهام این فعال را شایعات بی اساس دانسته و احتمال دست داشتن نیروهای امنیتی در انتشار این اخبار جهت کاهش حساسیت عمومی به بازداشت این فعال باسابقه آذربایجانی را مطرح کرده اند.

همچنین بنا به گفته نزدیکان پس از بازداشت این فعال در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مامورین به محل سکونت وی نیز در تهران مراجعه و کتابها و وسایل شخصی وی را ضبط و با خود برده اند.