آذوح: دادگاه تجدید نظر قوه قضائییه حکومت ایران «اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافیِ نادارلی»؛ ۴ فعال حقوق بشری تورک آذربایجان جنوبی دوشنبه 2 دی ماه در تهران برگزار شد.

ساعت ۱۰:۰۰ به مورخه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ جلسه دادگاه تجدید نظر «اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی»؛ ۴ فعال حقوق تورک در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر شهرستان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور آقای محمدرضا فقیهی بعنوان وکیل فعالین آذربایجانی برگزار گردید.

در جلسه دادگاه، فعالین آذربایجانی و وکیل پرونده این فعالین، ضمن رد اتهامات وارده اساس تشکیل پرونده و سیر قضایی را غیرقانونی خواندند.

فعالین عنوان نمودند: «هر حکمی که فارغ از کم و کیف آن در این دادگاه صادر گردد طرز نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مسئله زبان مادری ملل غیر فارس و ملت آذربایجان قلمداد و در تاریخ ثبت خواهد شد».

اتهام انتسابی و منجر به حکمِ فعالین فوق «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» اعلام شده است.

این فعالین در شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری اسفند ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران ،جمعا به ۴۵ سال حبس تعزیری و ٨ سال تبعید محکوم شده‌اند.

۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغملک از توابع استان خوزستان برای علیرضا فرشی؛

۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به دره‌شهر از توابع استان ایلام برای اکبر آزاد،

۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان به بهنام شیخی و

۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان به آقای حمید منافی نادارلی

احکامی هستند که دادگاه بدوی در «شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان» علیه فعالین آذربایجانی صادر کرده است.

سازمان عفو بین الملل پس از این احکام طی بیانیه‌هایی ضمن محکومیت این محاکمه‌ها، از مقامات ایرانی خواسته با احترام به حقوق زبانی اتنیکهای غیر فارس در ایران برائت و آزادی بی قید و شرط فعالین یاد شده را فراهم آورد.