آذوح: بنا بر گزارشات رسیده، فعال ملی آذربایجان جنوبی جناب آقای حجت مختارزاده ( آراز) روز شنبه به مورخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال داده شده و هیچ وثیقه‌ و سندی برای آزادی وی صادر نشده است.

شایان ذکر است که حجت مختار زاده در مورخ ۲۶ آبانماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهرستان تبریز بدون نشان دادن هیچ حکمی از محل کارش ربوده شد.

خاطرنشان میکنیم که حجت مختارزاده ( آراز) از فعالین ملی آذربایجان جنوبی می باشد که سابقه دستگیری در سالهای پیش را نیز دارد.

فعال نامبرده یک بار در سال ۱۳۹۰ در تهران، در جریان مسابقه فوتبال بین تیمهای تراختور-استقلال دستگیر شد.

یک بار دیگر هم در فروردین سال ۱۳۹۰ در اعتراض به خشکاندن دریاچه اورمیه از طرف حکومت ایران در تبریز دستگیر شده بود که پس از تحمل ۹۰ روز حبس، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.