آذوح: در پی یک هفته تظاهرات مردمی و اعتراضات سرتاسری که به کشته و مجروح شدن تعداد بسیار زیادی از شهروندان ایران انجامید، از آنجاکه تجربیات قبلی نشان می داد بیم آن می رفت که به عادت مالوف کشته ها، زخمی ها و دستگیرشدگان مناطق غیرمرکزی و غیرفارس نشین یک بار دیگر بایکوت شود یا بدرستی منعکس نگردد لذا فعالین حقوق بشری آزربایجان به این نتیجه رسیدند که فعال تر از همیشه وارد صحنه شوند.

آمار کشته شدگان که از طریق فعالان آزربایجانی در اختیار ما قرار گرفته است :

۱- الهه رستگار – تبریز

۲- سپیده حسنی – سولدوز

۳- هادی قربانی – تیکان تپه

۴- مرتضی صادقی نادر – کرج

۵- امیررضا عبداللهی – کرج

۶- امیرحسین عباسی – زنجان

۷- سید علی فتوحی کوه ساره – اردبیل

۸- علی حسینی – تبریز

۹- مجید هاشمی – شهرک صدرا شیراز

۱۰- پدرام جعفری – کرج

۱۱- آقای طاهری از ایل قشقایی

در ضمن رضا نصیری از تیکان تپه از ناحیه سر مورد اضابت قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده است .

تاکنون هویت برخی ازفعالین آزربایجانی و ترک های قشقایی دستگیر شده محرز شده که اسامی آنها به شرح زیر است:

۱- بابک حسینی مقدم تبریز

۲- علی عزیزی (اورمیه) موقتا آزاد شده است

۳- سالار طاهری افشار -اورمیه

۴- غفار رضائیان-زنجان

۵- محمد غفاری-زنجان

۶- اکبر رمضانی-زنجان

۷- مجید فخری-زنجان

۸- علیرضا محرمی-زنجان

۹- حمید دوستی-زنجان

۱۰- بهرام جعفری-زنجان

۱۱- داوود شیری تبریز

۱۲- ایوب شیری –تبریز

۱۳- روزبه پیری تبریز

۱۴- یاشار پیری-تبریز

۱۵- فراز نوروزی -تبریز

۱۶- محمد محمودی -تبریز

۱۷- اکبر مهاجری -تبریز

۱۸- حجت مختارزاده -تبریز

۱۹- بابک حسینی مقدم -تبریز

۲۰- شاهین برزگر -تبریز

۲۱- سجاد صدقی-تبریز. موقتا آزاد شده است

۲۲- اکبر راسخی -تبریز

۲۳- توحید خادمی – قوشاچای

۲۴- احمد عابدی (قوشاچای

۲۵- میثم جولانی-اردبیل

۲۶- مهرداد شیخی-اردبیل

۲۷- آرش جوانشیر -اردبیل

۲۸- سیامک صیفی-خیاو

۲۹- کامبیز کوردشی – قشقایی

۳۰- هاشم زارع – قشقایی

۳۱- حسن سرداری – قشقایی

۳۲- داریوش شقاقی – قشقایی

از میان این افراد، «علی عزیزی» که در محل کار خود در اورمیه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی(دوققوز پیلله) منتقل شده بود روز شنبه دوم آذر ماه به طور موقت با قید ضمانت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است. همچنین «سجاد صدقی» که به بهانه اعتراضات در تبریز بازداشت شده بود، روز شنبه آزاد شده است.

از سرنوشت دیگر فعالین آزربایجانی بازداشت شده خبری در دست نیست .

به دلیل گستردگی دامنه اعتراضات، قطعی اینترنت و ناشناخته بودن بسیاری از معترضان، اطلاع دقیقی از شمار بازداشت شدگان در دسترس نیست.