آذوح: «سالار طاهری افشار» از فعال ملی مدنی آذربایجان که در جریان اعتراضات به گرانی بنزین، در اورمیه بازداشت شده بود، موقتا آزاد شد.

این فعال ترک آذربایجانی اهل اورمیه پنجشنبه ۷ آذرماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.

در جریان اعتراضات به گرانی بنزین، همانند سایر شهرهای آذربایجان جنوبی، در اورمیه نیز افراد زیادی در این رابطه بازداشت شده اند که از میان آنها تنها هویت سه نفر از فعالین ملی مدنی آذربایجان به اسامی «علی عزیزی»، «سالار طاهری افشار» و «عباس مهرآسا» منتشر شده است.

علاوه بر سالار طاهری افشار، علی عزیزی نیز در روزهای گذشته با قرار وثیقه موقتا آزاد شده اما از سرنوشت عباس مهرآسا خبری در دست نیست.