آذوح: فعال ملی آزربایجانی ساکن نسیم شهر تهران بازداشت شده است.

فعال ملی آزربایجانی آقای علی ابراهیمی ساکن تهران شهر نسیم شهر (اکبر آباد) در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از محل نگهداری و سلامت وضیعت جسمی این فعال در دست نمی باشد.

همچنین در پی اعتراضات خونین آبانماه «منصور فتحی» و «صالح اکرامی» از فعالان حرکت ملی آزربایجان جنوبی ساکن در نسیم شهر (اکبرآباد)تهران در تاریخ ۲۹ آبان بازداشت شده اند.