آذوح: به دستور مقامات امنیتی ایران دیدار تیمهای تراختورسازی و نود اورمیه بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

این تصمیم با موافقت مسئولین استانی و هماهنگی با سازمان لیگ فدراسیون فوتبال همراه بوده و قرار است دیدار تیمهای آزربایجانی سه شنبه از ساعت 14 پشت درهای بسته برگزار گردد.

در پی بروز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی و بازداشت دهها فعال ملی و جان باختن چندین شهورند تورک در جریان این وقایع، هر لحظه امکان شروع مجدد اعتراضات وجود دارد.

آذوح