آذوح: نیروهای امنیتی رژیم ایران در تبریز به محل کار بهمن خالقی؛ از فعالین ملی آذربایجان جنوبی واقع در شهرستان بیناب (بناب) یورش برده و این فعال را با خود بردند.

روز سه شنبه صبح به مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ماموران امنیتی رژیم ایران بعد از تفتیش محل کار، وسایل، کتاب ها و موبایل آقای بهمن خالقی، وی را با خود بردند.

همچنین بر اساس تهدیدهایی که اعمال شده، فعال نامبرده روز شنبه به مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به اتاق ۳۷ اطلاعات واقع در تبریز جهت بازجویی فرا خوانده شد.

خاطر نشان می‌کنیم که «بهمن خالقی» از فعالین ملی آذربایجان جنوبی می‌باشند که سابقه دستگیری چندین باره را در سالهای پیشین دارند.

این فعال ملی آذربایجان جنوبی در سال ۱۳۹۱ پس از برگزاری تجمع اعتراضی مردمی در شهرستان مراغه نسبت به سیاست خارجی ایران در قبال دولت اشغالگر ارمنستان، توسط نیروهای امنیتی درمنزل شخصی خود در بناب بازداشت شده بود.

وی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.

پیشتر نیز بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در یکم اسفند ماه سال ۱۳۹۲ نیز به مدت یک روز بازداشت و سپس آزاد شده بود.