آذوح: فعالین ملی آزربایجانی بازداشت شده در جریان مراسم سالگرد شهادت مهندس امانی هر کدام با قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردیدند.

روز دوشنبه بازداشت شدگان در جریان بزرگداشت مراسم سالگرد مهندس غلامرضا امانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.

جلیل بیگ محمدی، بابک حسینی مقدم ، حسین اسماعیلی، یوسف رضوی که به اتهام اخلال در نظم عمومی به زندان تبریز منتقل شده بودند با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

شهروز و شاهین برزگر نیز که به شدت توسط مامورین مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، به اتهام تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه و توهین به مامورین بازپرسی با قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.

از بین بازداشت شدگان مراسم یازدهمین سالگرد مهندس امانی وحید ابهری به علت اتمام وقت اداری روز دوشنبه و تعطیلی روز سه شنبه، چهارشنبه آزاد خواهد شد.