آذوح: رضا زارعی فعال ملی آزربایجانی که در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ در شهر تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و سه روز حبس در زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود، و توسط شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر که به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ برگزارشد حکم شش ماه حبس تعزیری وی به ۹۱ روز تعقیل یافته بود به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به بخش اجرای حکم دادگستری تبریز مراجعه و بعدا نیز به زندان مرکزی تبریز فرستاده شد.

اتهامات وارده بر آقای رضا زارعی؛

_تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی

_فعالیت علیه نظام

_تشکیل گروه و دسته به منظور برهم زدن امنیت کشور

_اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور

تمامی این اتهامات در طی دوران بازداشتگاه و در دادگاه توسط آقای رضا زارعی رد گردیده و اتهامات وارده را پرونده سازی ارگانهای امنیتی خوانده بود.

قابل ذکر است که؛طی ماههای اخیر موج فشار بر فعالین ملی آزربایجانی به شدت افزایش یافته است.

فعالین ملی آزربایجانی دلیل این افزایش فشار را تحولات اخیر منطقه و ترس حاکمیت از برپایی اعتراضات خیابانی در آزربایجان میدانند.